Kalk

Tilførsel af kalk er essentiel for jordens struktur og medvirker til at landbrugsafgrøderne giver et tilfredsstillende udbytte. Ligeledes sikrer kalktilførsel at sygdomstrykket reduceres og afgrødernes vækstbetingelser forbedres.

Vi tilbyder i den forbindelse forskellige kalktyper til vore kunder i hele Danmark;

Jordbrugskalk

Dolomitkalk

Magnesiumkalk