Vi handler med en bred vifte af landbrugsafgrøder direkte fra danske landmænd over hele Danmark. Afgrøderne afsættes til forskellige formål på både de nationale og internationale markeder, som dækker over landbrug, foderproducenter, malterier, korn- og rapsmøller samt proteinproducenter.

Vi tilbyder ligeledes ét bredt sortiment af handelsgødninger, vår- og vintersæd, frø og efterafgrøder samt planteværnsmidler, som indkøbes fra anerkendte leverandører.

Lantmännen Agro ejes af svenske Lantmännen, der besidder positionen som Nordeuropas førende aktør inden for landbrug, maskiner, bioenergi, fødevarer og operer dermed i hele værdikæden fra jord til bord. Koncernen er andelsejet af 19,000 svenske landmænd, beskæftiger 10,000 medarbejdere og er repræsenteret i over 20 lande – læs mere om Lantmännen her.