Hvem er vi?

Vores hovedaktivitet består af handel med korn, raps og gødning på både de nationale og internationale markeder. Vi handler over hele Danmark og har rundt om i landet flere strategisk placeret lagre til korn og gødning.

Hovedsædet ligger i Nyborg på Fyn, hvor der beskæftiges 8 medarbejdere på områderne korn, raps, gødning, såsæd, planteværn, logistik og økonomi.

Lantmännen Agro er en del af og ejes 100% af den svenske grovvarekoncern Lantmännen. Landbrugskooperativet er Nordens førende aktør inden for landbrug, maskiner, bioenergi og fødevarer.
De ejes af 19,000 svenske landmænd, beskæftiger 10,000 medarbejdere, opererer i over 20 lande og omsætter for 48 mia. SEK. (2021)

"Vi bestræber os altid på at være landbrugets bedste samhandelspartner og derigennem skabe tilfredshed og værdi for begge parter".