Lantmännen Agro A/S har gennem en årrække handlet med økologiske afgrøder, og derved opnået et godt netværk ikke kun i Danmark, men har i dag også mange kontakter i Tyskland, Polen og det skandinaviske marked.

En stor del af afgrøderne leveres til mølle- og malteri industrien i Danmark og Nord Europa. Der er ligeledes god mulighed for afsætning af økologisk foderkorn. Vi handler med øko Byg, maltbyg, havre, rug og hvede.

Økologisk Foderbyg

Basis 15,0 % vand
Kg/hl 54,0
Renhed 100 %

Økologisk Maltbyg

Basis 14,0 % vand
Protein basis 9,5 – 11,0 %
Sortering basis 90 % (over 2,5 mm sold)
Sortsrenhed min. 99 %
Spireenergi basis 97 %

Økologisk Foderrug

Basis 15,0 % vand
Kg/hl 72,0
Renhed 100 %
Meldrøjer basis 0,0 %

Økologisk Hvede

Basis 15,0 % vand
Kg/hl 76
Renhed 100 %

Økologisk Triticale

Basis 15,0 % vand
Kg/hl 72,0
Renhed 100 %
Meldrøjer basis 0,0 %